BAZY on-line dostępne w sieci komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.


Dostęp do baz danych z komputerów domowych

Dostęp do zasobów baz elektronicznych z komputerów domowych mogą uzyskać pracownicy po wypełnieniu karty rejestracyjnej i okazaniu karty bibliotecznej. Po otrzymaniu dostępu konto ważne jest do końca bieżącego roku akademickiego. Przyznane hasło oraz sposób instalacji i konfiguracji usługi zostaną wysłane na podany adres e-mail.

REGULAMIN
KARTA REJESTRACYJNA


ACS
informacje o bazie icohttp://wbn.icm.edu.pl/licencje/#acs
wejście do bazyico http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals


AIP/APS
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#aip
wejście do bazy AIP icohttp://scitation.aip.org/
wejście do bazy APSico http://journals.aps.org/


CHEMICAL ABSTRACTS
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#cas
dostęp do bazy możliwy z komputerów sieci UJD i zarejestrowaniu się ico http://www.bg.ajd.czest.pl/pliki/SciFinder%20-%20Chemical%20Abstracts.pdf
wejście do bazyico https://scifinder.cas.org/


EBSCO
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#ebsco
wejście do bazyicohttp://search.ebscohost.com/


ELSEVIER
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier
wejście do bazyico http://www.sciencedirect.com/


NATURE
informacja o czasopiśmie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#nature_science
wejście do bazy ico http://www.nature.com/nature/index.html


PROQUEST CENTRAL
informacja o czasopiśmie ico https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#proquest
wejście do bazy ico https://search.proquest.com/?accountid=8235


SCIENCE
informacja o czasopiśmie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#nature_science
wejście do bazy ico http://www.sciencemag.org/magazine


SCOPUS
informacje o bazie icohttp://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scopus
wejście do bazy ico http://www.scopus.com/

SciVal – dodatek do Scopusaicohttps://www.scival.com/


SPRINGER
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer
wejście do bazy ico http://link.springer.com/


WEB OF SCIENCE
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos
wejście do bazy ico http://apps.webofknowledge.com/

InCites – dodatek do Web of Scienceico https://clarivate.com/products/incites/


WILEY
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley
wejście do bazy ico http://onlinelibrary.wiley.com/


ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY - wydawca informacji z nauk chemicznych. Dostęp do czasopism i baz abstraktowych. Bazę stanowią teksty z czasopism naukowych z zakres nauk chemicznych, farmacji, medycyny, biotechnologii, bioinżynierii, fizyki, elektroniki, genetyki, ekologii, metaboliki, fizyki chemicznej, chemii biofizycznej.
wejście do bazy ico http://www.rsc.org/


e-Publikacje Nauki Polskiej to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty i towarzystwa naukowe. Baza zawiera zarówno e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą. Na wybranych komputerach w sieci bibliotecznej wszystkie publikacje dostępne są bezpłatnie
wejście do bazyico http://www.epnp.pl/


IBUK Libra to czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Księgozbiór jest dostępny bez logowania się z wszystkich komputerów w sieci uczelnianej. Pracownicy i studenci UJD mogą uzyskać dostęp do IBUK LIBRA z komputerów domowych dzięki kodom PIN. W tym celu należy zgłosić się do Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej UJD (pok. 201) z aktywną kartą biblioteczną. Instrukcja korzystania z platformy IBUK Libra do pobrania w formacie PDF.
Instrukcja
wejście do bazy ico http://libra.ibuk.pl/


LEX - baza prawnicza zawiera wykaz aktów prawnych zawartych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, opisy aktów prawa opublikowanych w wybranych resortowych dziennikach urzędowych (MEN, MF, MPiPS, MS, MSWiA, NBP, ZUS), akty prawa miejscowego oraz wybór aktów prawa Unii Europejskiej.
Informator Prawno-Gospodarczy - baza zawiera informacje na temat osób i firm działających w obrocie gospodarczym w postaci oficjalnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitorów Polskich B i Monitorów Spółdzielczych B.
LEX Polska Bibliografia Prawnicza - baza informacji o publikacjach prawniczych, obejmuje opisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Bazy dostępne z komputerów w sieci UJD
wejście do baz ico LEX

System Informacji Prawnej LEGALIS - baza zawiera komentarze, monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H.Beck. W bazie LEGALIS znajduje się komplet ujednoliconych aktów prawnych od 1918 r., wzory pism i formularzy. LEGALIS dostępny jest w Oddziale Informacji Naukowej i Bibliografii (pok. 201), w Czytelni Politologicznej (pok.311), w Czytelni Czasopism (pok.221)


WinISIS - baza bibliograficzna artykułów z czasopism prenumerowanych w Bibliotece Głównej UJD (od 1990 r.) pogrupowanych w hasła dziedzinowe. Baza WinISIS dostępna jest w Katalogach (pok.217) Biblioteki Głównej UJD.
więcej o bazie ico

© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie