UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


1. Wypożyczenia miejscowe (poza Bibliotekę)

• zamawianie jest możliwe przez całą dobę poprzez katalog on-line dostępny ze strony WWW BG AJD
• zamawiać mogą tylko osoby uprawnione do wypożyczania książek na zewnątrz - czyli studenci, doktoranci i pracownicy Akademii, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, a także studenci, nauczyciele akademiccy i bibliotekarze Politechniki Częstochowskiej
• realizacja zamówień następuje w godzinach: REALIZACJA REWERSÓW

Ilość książek wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć:
1) dla pracowników AJD                                         15 tytułów,
2) dla studentów AJD                                              6 tytułów,
3) dla studentów AJD studiujących 2 kierunki        12 tytułów,
4) dla studentów studiów doktoranckich AJD        10 tytułów,
5) dla słuchaczy studiów podyplomowych AJD        6 tytułów,
6) dla innych użytkowników                                      3 tytuły.


2. Korzystanie na miejscu

W czytelniach udostępnia się zbiory prezencyjne, czyli książki wyselekcjonowane z księgozbioru i przekazane na stałe do Czytelni. Głównie są to podstawowe źródła informacji, czyli encyklopedie, słowniki, bibliografie i książki stanowiące podstawowy kanon literatury dla prowadzonych kierunków studiów, a także czasopisma z bieżącej prenumeraty. W Czytelniach, można skorzystać ze zbiorów znajdujących się w Magazynie. W tym celu należy wypełnić odpowiedni rewers. Prawidłowo wypełnione rewersy należy złożyć w Katalogach (pok. 217).

Biblioteka Główna posiada trzy specjalistyczne czytelnie:
Czytelnia Czasopism (pok. 221) udostępnia na miejscu czasopisma z bieżącej prenumeraty. Starsze roczniki czasopism sprowadza się z Magazynu, wypełniając uprzednio rewers z nadrukiem "Czytelnia Czasopism".
Czytelnia Politologiczna (pok. 311) udostępnia księgozbiór nauk prawno - administracyjnych, społecznych i ekonomicznych. Zamawiając książki do Czytelni Politologicznej należy wypełnić rewers z nadrukiem "Czytelnia Politologiczna".
Czytelnia Książek (pok. 220) udostępnia księgozbiór nauk społecznych, filologicznych, przyrodniczych, medycznych i sztuk pięknych. Książki zamawia się wypełniając rewers z nadrukiem "Czytelnia"

Zamówić książkę do Czytelni może każdy zainteresowany.

Jednorazowo można zamówić do Czytelni 10 tytułów.

Na realizację zamówień z Magazynu do Czytelni oczekuje się do 20 min.

© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie