PROLONGATA

Książki wypożycza się:
• pracownikom UJD na okres - 12 m-c
• studentom UJD na okres - 3 m-c
• pozostałym czytelnikom na okres - 1m-c

W razie potrzeby można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu dzieł dwukrotnie na okres 1 miesiąca, jeżeli książka nie będzie zarezerwowana przez innego czytelnika. W tym celu należy zgłosić się z kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych dzieł ponosi czytelnik. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień. Za wysłane upomnienie (w szczególnych przypadkach) koszt ponosi czytelnik.
Za przetrzymanie książki Biblioteka nalicza wszystkim grupom czytelników opłatę w wysokości 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu.
Naliczoną kwotę czytelnik powinien wpłacić w kasie Uczelni (Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8) lub w banku na wskazane konto. Potwierdzenie wpłaty należy okazać w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej UJD.
Nieuiszczenie opłaty powoduje wstrzymanie wypożyczenia do momentu uregulowania zadłużenia.

Konto uczelni, na które można wpłacać opłatę za przetrzymywanie książek:
Raiffeisen Bank Polska SA
23 1750 1035 0000 0000 1301 1378

W tytule wpłaty prosimy wpisać: "opłata za przetrzymywanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD"

© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie