Moje konto (KATALOG) - opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie bibliotecznym. Po poprawnym wpisaniu identyfikatora (numer karty wg formatu D/999999) i hasła (pierwsze trzy litery nazwiska wg formatu Aaa, AAA, uwzględniając polskie znaki np. ą, ń) można uzyskać informacje dotyczące:
  • terminu ważności konta i ilości wypożyczonych książek

  • bieżących wypożyczeń (terminów wypożyczeń i zwrotów)

  • należności za przetrzymanie książek (zaległych i bieżących)

Wybierając zakładkę „Opcje” można:
  • dokonać zmiany hasła użytkownika (hasłem może być wyrażenie od 5 do 12 znaków alfanumerycznych. Duże litery i znaki diakrytyczne - polskie litery - są rozróżniane).

  • przeszukiwać katalog z zachowaniem identyfikacji użytkownika (dla uniknięcia każdorazowego podawania identyfikatora i hasła przy zamawianiu kolejnych książek)


© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie