PRZESZUKIWANIE KATALOGU:


Katalog można przeszukiwać poprzez formularze:
"szybkie wyszukiwanie" - lista tytułów, autorów, słów kluczowych itp.
wyszukiwanie proste - według tytułu, autora, słowa kluczowego
wyszukiwanie złożone - wydawca, miejsce wydania, hasło przedmiotowe, rok wydania, język, itp.

Przed wyszukiwaniem należy wybrać typ formularza, w którym będziemy poszukiwać dokumentów. Następnie należy wybrać indeks wyszukiwawczy:
tytuł - wyszukiwanie w słowniku tytułów i tytułu serii w porządku alfabetycznym;
autor - przeszukiwanie po danych osobowych autorów książek i artykułów, redaktorów, nazwach instytucji firmujących poszczególne dokumenty oraz nazwach konferencji (tzw. autorzy korporatywni);
słowo kluczowe - przeszukiwanie zbioru wszystkich słów tworzonych automatycznie z tytułów książek;


© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie